ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อสินค้าในเว็บ สามารถสั่งซื้อของได้ดังนี้ คือ

1.1 ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์ คุณอ้อย 089-9231927 02-2817657 , 02-6288871 fax 02-6288871
1.2 สามาราถสอบถามรายละเอียดได้ที่ี sales@mongkolpradit.com